Stany Ostre w Chirurgii Onkologicznej. Czyli co czeka rezydenta na dyżurze?

Tomasz Banasiewicz prof. dr hab. n. med.

Specjalista chirurgii ogólnej, certyfikat koloproktologii (EBSQ) . Absolwent Akademii Medycznej im K Marcinkowskiego w Poznaniu. Dyrektor Instytutu Chirurgii, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii Aktywność zawodowa: chirurgia jelita grubego, chirurgia kolorektalna, chirurgia endokrynologiczna. Aktywność naukowa: genetycznie uwarunkowane choroby przewodu pokarmowego, leczenie i diagnostyka chorób zapalnych jelit, modulacja procesów zapalnych i adaptacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego, terapii podciśnieniowa, zakażenie miejsca operowanego. Członek licznych krajowych i zagranicznych zespołów ekspertów w zakresie koloproktologii, terapii podciśnieniowej, chorób zapalnych jelit, autor ponad 200 publikacji naukowych, redaktor i współredaktor 5 monografii naukowych, redaktor naczelny Negative Pressure Wound Therapy Journal.